Oprema i strojevi

KOLICA
LINIJE ZA PRANJE MLADOG LUKA
LINIJE ZA PRANJE SALATE